« Podcasts overzicht

8. Maurits Tepper: streven naar een 100% gesloten kringloop

Wij spraken met Maurits Tepper, een gepassioneerde melkveehouder uit Leutingewolde die pleitbezorger is van zijn eigen gesloten bedrijfskringloop. Het is zijn missie om te laten zien dat een duurzaam landbouwsysteem kan worden gerealiseerd met een rendabel bedrijfsmodel voor de boer. Zo worden restproducten hergebruikt en de mest wordt uit het eigen kringloopbedrijf gehaald. Zijn blaarkopkoeien zijn een oersterk, oud-Hollands ras dat weinig zorg nodig heeft (100% grasgevoerd) en goed past in een sobere bedrijfsvoering voor een duurzaam, toekomstbestendig systeem. Zonder krachtvoer, brokken, antibiotica, of geïmporteerde mest en kunststoffen. Maurits’ hartekreet roept boeren op terug te keren naar een intern systeem met een natuurlijke balans, zoals dat dertig jaar geleden nog gebeurde. Met moderne technieken kan het alleen maar beter worden. Op dit moment gaat er veel melk over de schutting van Europa omdat er te veel wordt geproduceerd, mede door forse subsidies. Weg met wet en regelgeving. Maurits laat zien dat het wérkt. En niet onbelangrijk: de nadruk moet weer gaan liggen op het leveren van goede en gezonde melk voor de consument, van onze eigen grond.
Deze podcast kan je ook hier beluisteren