« Podcasts overzicht

8. Kuijpers Kip: Liegebeest van het jaar, of meest duurzame pluimveehouder ter wereld?

Marcel Kuijpers heeft een innovatieve pluimveehouderij Kuijpers Kip in Grubbenhorst. Het bedrijf heeft niet altijd in een positief daglicht gestaan. Zo hebben zij in 2020 de Liegebeest Trofee gewonnen van Wakker Dier, omdat Kuijpers Kip misleidende en leugenachtige uitspraken zouden doen over dierenwelzijn. De kippen van De Kloeke Kip worden ook wel plofkippen genoemd die maar 6 weken leven en het daglicht niet zien. Als we bedrijf bekijken vanuit een duurzaamheidsgedachte zou de stal wellicht de meest duurzame ter wereld kunnen zijn. Zo behaalt het bedrijf extreem lage emissies in ammoniak, fijnstof en lage ziektedruk, want open systemen zorgen bijvoorbeeld voor meer ammoniak, wat een van de belangrijkste speerpunten is uit onze duurzaamheidsdoelstellingen. Kuijpers Kip probeert op diverse wijzes antwoord te geven op maatschappelijke vraagstukken die te maken hebben met duurzaamheid. Het bedrijf heeft hij een groot deel van de transport-schakels, en daarmee C02 uitstoot, uit de keten verwijderd. In de toekomst wil hij ook het slachthuis op de boerderij integreren, zodat ook die onnodige transport schakels verdwijnen. En hoe zit het dan met het dierenleed? De maatschappij wenst het hoogste van dierenwelzijn, bijvoorbeeld door vrije uitloop en daglicht voor de dieren te eisen. Echter geeft vrije uitloop hoger risico’s op ziektes, waardoor duizenden kippen ineens opgeruimd moeten worden en maakt een gesloten stal het mogelijk optimaal te conditioneren. Tot slot geeft Marcel aan dat we niet moeten vergeten dat zelf in Nederland er een grote groep mensen is die behoefte hebben aan eiwitrijk en betaalbaar voedsel. Dat is waar hij met zijn bedrijf ook een oplossing voor biedt, luister naar de podcast om een objectief beeld te vormen over deze complexe landbouwproblematiek.
Deze podcast kan je ook hier beluisteren