« Podcasts overzicht

6. André van Troost: Technologie, de sleutel tot de landbouwtransitie?

In dit seizoen van de Boerenverstand Podcast staat de transitie van de landbouwsector naar een duurzaam systeem centraal. Ook technologie speelt hierin een rol die bijdraagt aan verduurzaming. Machinebedrijf Lely is gevestigd in Maassluis en is een belangrijke leverancier van landbouwmachines voor de melkveehouderij. Zij zijn bekend geworden door de innovatieve melkrobots. Lely is een echt familiebedrijf, opgericht door twee broers, die ook boer waren in 1948. Inmiddels is het bedrijf in meer dan 40 landen actief en marktleider binnen hun segment. André van Troost is de eerste CEO van buiten de familie en hij gelooft dat technologie een sleutelrol speelt in de problematiek waar de sector nu voor staat. Binnen het bedrijf ligt de focus vooral op data. 24 uur per dag wordt er door middel van robotica vooral gewerkt voor de koe: zij staat in het middelpunt. Aan de hand van data kan de individuele koe gemanaged worden en haar gezondheid gewaarborgd. De melk wordt zelfs real-time geanalyseerd. Belangrijkste speerpunt van het bedrijf is innovatie. Een mooi voorbeeld: de Lelysphere. Dat is een machine die gekoppeld is aan een robot. De mest wordt zodanig bewerkt dat de stikstof-emissie met 70% wordt gereduceerd! Het bedrijf innoveert met de data van de boer om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Omdat er in Nederland veel kennis is en boeren veel produceren, neemt de vraag naar automatisering toe. En volgens André gaan we op het gebied van innovatie een fascinerende toekomst tegemoet. Luister naar de podcast om hier meer over te horen.
Deze podcast kan je ook hier beluisteren