┬ź Podcasts overzicht

3. HP Prangsma: De Boer die wil blijven Boeren

In het nieuwe seizoen van de Boerenverstand Podcast blijven wij in gesprek gaan met boeren. Wij spreken met die boeren, die elk op hun eigen manier invulling geven aan de landbouwtransitie. Het natuurgebied rondom boerderij De Kreel is ideaal voor het gemengde bedrijf van HP. De akkerbouw staat in dienst van zijn veehouderij en zo kan de bedrijfsvoering gesloten blijven. HP volgt de natuur zo goed mogelijk. Hij accepteert de beperkingen die soms door de natuur worden opgelegd, omdat HP per se op zijn plek wil blijven boeren. Hij begrijpt het resultaatdenken van de overheid en wil best voldoen aan de doelstellingen. Maar voor de praktische kant van het verhaal, zijn leven en levenswerk, zou hij graag meer terugkoppeling krijgen van de beleidsmakers. Als er van die kant meer erkenning van en vertrouwen in zijn vakkennis zou zijn, dan zou de boer meer betrokken worden bij het beleid en een stukje autonomie en vrijheid krijgen in hoe hij die doelen zou willen bereiken. Als zijn eigen bijdrage aan de landbouwtransitie noemt HP zaken die voor hem vanzelfsprekend zijn, zoals: biologisch vlees van de Kreelse koe, geen gebruik van kunstmest, geen antibiotica, geen bestrijdingsmiddelen. Hij laat zijn akkerranden bloeien. Dit maakt het gebied aantrekkelijk voor de vogels, de consument en de wandelaar.
Deze podcast kan je ook hier beluisteren