« Podcasts overzicht

14. Terugblik: Benieuwd naar hoe Lilia en Joelle terugkijken naar seizoen 1?

De eerste serie van podcasts is afgerond. Benieuwd naar wat we besproken hebben? In deze aflevering luister je naar de terugblik van Lilia en Joelle naar de 13 gesprekken die zij hebben gevoerd. Vorig jaar besloten zij een podcast op te zetten om te delen wat er speelt binnen de landbouwsector en om het geluid van boeren te laten horen. Het is duidelijk hoeveel afhankelijkheid er is tussen de landbouw en andere belangrijke thema’s in Nederland, zoals de energietransitie, huisvesting en natuurbeheer, want deze hebben allemaal betrekking op de inrichting van onze grond. Daarnaast is ons duidelijk geworden hoeveel mensen direct of indirect betrokken zijn bij de landbouw: iedere boer houdt 10 mensen aan het werk. Van oudsher zijn boeren gestimuleerd om zich te richten schaalvergroting, vanwege de wens van zelfredzaamheid in voedselvoorziening na de hongerwinter. Nu wij als Nederland welvarender zijn geworden, en er meer aandacht is voor onderwerpen als duurzaamheid, dierenwelzijn en natuur, wordt de landbouw verwacht hierin mee te ontwikkelen. In deze podcast blikken wij terug op reeks van podcasts die wij hebben gemaakt waarin we een kijkje geven in de innovatieve initiatieven waar boeren en andere stakeholders al proactief mee bezig zijn.
Deze podcast kan je ook hier beluisteren