« Podcasts overzicht

11. Cor Pierik: De boer van feiten

Cor Pierik is veehouder in Genemuiden, aan de rand van een Natura 2000 gebied. Hij is al 30 jaar werkzaam als landbouw-econoom en hij is perswoordvoerder van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij is een man van de feiten. Cor haalt de cijfers erbij en bespreekt de onvermijdelijke consequenties voor de economie als de veestapel gehalveerd zou moeten worden: een verlies van 5 miljard! De laatste dertig jaar draaide het in de landbouw vooral om schaalvergroting en intensivering. Cor vindt dat het tijd wordt voor boerendiversiteit verdeeld over exportgerichte boeren met focus op grootschalige productie en boerenbedrijven gericht op de binnenlandse markt voor lokale consumptie. Boeren moeten hun ruimte zo goed mogelijk kunnen benutten en door diversificatie kunnen beschikken over een aantal verdienmodellen. In een gebiedsgerichte aanpak, met een grote verscheidenheid in de regio’s en focus op de lokale markt. Cor vindt dat er een nieuw ministerie voor de leefomgeving moet komen, die bepaalt hoe we het landschap moeten inrichten. Voor een toekomstbestendige landbouw. Beluister de podcast voor Cors bespiegelingen voor de komende 20 à 30 jaar.
Deze podcast kan je ook hier beluisteren